skip to Main Content
Processionària Del Pi

Descripció de la procesionària

La processionària del pi és un petit insecte (Thaumetopoea pityocampa) que s’alimenta, en la seva fase d’eruga, de les fulles d’algunes espècies d’arbres afectant sobretot als pins. Quan la infecció és massiva pot produir-los la mort, sobretot en pins joves. En exemplars madurs actua aturant-ne el creixement. La processionària del pi pot afectar a les persones i als animals produint-los urticària i afeccions al·lèrgiques. Això és degut a la seva exposició a la substància activa (thaumatopina) que secreten els pèls de les erugues.

orugues de procesionària a pi

Entre els mesos de febrer i abril (depenent de la localització), deixen els nius a les cúpules dels pins per buscar un lloc idoni on enterrar-se. Surten en fileres encapçalades per una femella i formen cadenes extremadament llargues amb molts individus. Aquestes estructures són les que els donen el nom popular de “Processionària” ja que recorden a les processons religioses. 

En aquesta fase és quan és més probable que les nostres mascotes hi entrin en contacte, per tant, és quan més haurem d’evitar les zones de passeig on sabem que en podem trobar. La majoria de gossos no hi interaccionen directament, però n’hi ha prou amb entrar en contacte amb la substància que han deixat les erugues al seu pas com per generar una reacció al·lèrgica. Si bé és cert que les reaccions més greus es veuen quan l’animal hi entra directament en contacte o fins i tot, quan les ingereixen. Finalitzada aquesta fase (crisàlide i imago), les erugues sortiran convertides ja en papallona per colonitzar un nou arbre on fer-hi la posta.

processió d'orugues de pi

Les reaccions adverses que podem veure són molt variables i depenen directament del grau d’exposició a la thaumatopina. Podem veure des de reaccions molt locals (típicament facials), fins a reaccions més greus si l’animal ha ingerit l’eruga. Les reaccions locals, típicament provoquen inflamació de la pell i angioedema (edema, que és acúmul de líquid inflamatori als teixits provocant una inflamació greu i sobtada de les estructures de la cara). Les reaccions més greus, es donen si ha entrat en contacte amb la llengua, laringe o faringe, causant una inflamació que provoca l’obstrucció de les vies aèries. De manera més tardana, el contacte directe amb l’eruga podria provocar la necrosi (mort) del teixit afectat. És típic que alguns animals perdin una part de la llengua si han tingut una reacció greu per contacte.

 

Què he de fer en el cas que el meu gos hagi tingut contacte amb la processionària del pi? 

 

La primera recomanació és no perdre la calma i fer una visita al veterinari per garantir que es procedirà de la manera idònia. A més, podem tenir algunes precaucions mentre ens desplacem al centre veterinari, així com protegir-nos a nosaltres mateixos per evitar patir una reacció al·lèrgica greu. Uns guants poden ser una bona eina per manipular el nostre gos en aquesta situació. I si l’exposició és clarament facial, podem rentar la zona amb aigua simplement per eliminar el màxim de substància activa de la pell de l’animal.

En cap cas hem de manipular la boca o les vies aèries si no tenim els coneixements adequats. En aquests casos, podríem provocar més danys a l’animal.

Normalment, el veterinari administrarà els fàrmacs adequats per tal de contrarestar els efectes proinflamatoris de la toxina de l’eruga. En algunes ocasions serà suficient una sola administració, i en altres casos serà necessària medicació durant alguns dies. En casos més greus, podria ser necessari l’ingrés de l’animal per tal de garantir l’atenció i les cures imprescindibles.

Per evitar el risc, el millor és canviar de zona de passeig si sabem que hi ha processionària del pi durant els períodes en què aquestes erugues baixen dels arbres.

Autors de post: Alexandra Troy, auxiliar i tècnica de laboratori  i Jordi Illas, veterinari

Royal Canin

Col·laborem amb DADA
(Defensa dels Animals d'Arenys de Mar)

logo-defensa-dels-animals-arenys-de-mar
Back To Top